Računovodstvo in svetovanje za vse vrste gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.
Obračun in poročilo davka na dodano vrednost (DDV)
Obračun izplačil fizičnim osebam s pripadajočimi obrazci
   (plače, najemnine, honorarji, podjemna pogodba,…)

Izdelava vseh bilančnih izkazov (letnih, medletnih,…)
Obračun davka od dohodka pravnih oseb
Obračun davka iz dejavnosti
Izdelava različnih poročil (banka, DURS, AJPES, statistika, kandidatura na razpisih,…)
Oddaja poročil na e-davke, AJPES, ZPIZ, banke
- Oddaja predloga e-izvršbe Vašim neplačnikom
Druge storitve po vašem naročilu in dogovoru

        Kje smo

4M Flajs d.o.o.

4M Flajs d.o.o.
ižanska c. 113 Ljubljana 1000