Z vsako našo stranko podpišemo pogodbo o medsebojnem sodelovanju,
katere sestavni del je tudi naš cenik. Vsak dogovor pa je tudi naša obveza.
Zato je bojazen o kakršnihkoli skritih malenkostih odveč.


Kje smo

4M Flajs d.o.o.

4M Flajs d.o.o.
ižanska c. 113 Ljubljana 1000